Išsami informacija: +370 641 11160
valiutos kursas: 4.23 (EUR > PLN)

Nuvykimas į Lenkiją

Išvykimo vieta ir laikas
Rekomenduojama atvykti į oro uostą likus ne mažiau nei 2 valandos iki skrydžio, kad liktų pakankamai laiko visiems registracijos formalumams sutvarkyti. Užregistravus bagažą, išduodamas įsodinimo į lėktuvą kuponas (įlaipinimo kortelė). Po to reikia praeiti pasienio kontrolę, kur patikrinami dokumentai, ir skrydžių saugumo tarnybą. Čia gali būti tikrinamas Jūsų bagažas.
Vykstant į kelionę autobusu, į susitikimo vietą reikėtų atvykti likus 30 min. iki išvykimo. Dėl vėlavimo patirtų nuostolių nei kelionės organizatorius, nei vežėjas neatsako. Keisti įlaipinimo vietą (miestą) keleivis neturi teisės.
Norint keisti vietą, privaloma pranešti „Rainbow Tours“. Galimybei esant, likus 6 dienoms iki kelionės, „Rainbow Tours“ gali patvirtinti Jūsų įlaipinimo vietos pakeitimą nemokamai. Likus 5 dienoms ir mažiau, pakeitimas kainuoja 50 PLN žmogui.
Atkreipiame dėmesį, kad tiek oro vežėjas, tiek autobuso vairuotojas turi teisę atsisakyti vežti/ skraidinti keleivį, jei keleivio psichinė ar fizinė būsena, įskaitant apsvaigimą nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų, gali kelti pavojų jam pačiam, kitiems keleiviams, įgulai ar turtui, taip pat kitais vežėjo taisyklėse nurodytais pagrindais. Tokiu atveju pinigai už kelionę nėra grąžinami. Transporto priemonėje prašome elgtis atsakingai ir laikytis saugos reikalavimų. Įspėjame, kad už taisyklių pažeidimus numatyta administracinė atsakomybė, o vežėjo ar kelionių organizatoriaus patiriamus nuostolius privalo atlyginti žalą padaręs keleivis.

Pasienis ir muitinė
Lietuvos piliečiai, keliaujantys Europos Sąjungos šalyse, neprivalo turėti paso ar vizos, užtenka galiojančios asmens tapatybės kortelės, kurios galiojimas turi būti ne mažiau nei 3 mėnesiai po kelionės pabaigos. Visose kitose pasaulio šalyse, įskaitant Rytų Europą, Rusiją ir buvusias Tarybų Sąjungos valstybės, keliaujant būtina turėti galiojantį pasą. Dažniausiai jo galiojimo laikotarpis turi būti ne trumpesnis nei 6 mėnesiai nuo sugrįžimo iš kelionės datos. Informacija dėl vizų įsigijimo nurodoma kelionės aprašyme. Keliaujant į buvusias TSRS šalis bei šalis, nepriklausančias Europos Sąjungai, pasienyje tikėtinas griežtesnis tikrinimas.
Dažniausiai į kiekvieną šalį galima įvežti 200 vienetų cigarečių, pusę litro stipriųjų ir vieną litrą silpnųjų alkoholinių gėrimų.

Kelionė lėktuvu
Lėktuvai. „Rainbow Tours“ kelionės vykdomos reguliariaisiais, užsakomaisiais ir vadinamaisiais pigių avialinijų (low-cost) skrydžiais. Skrydžiai vykdomi ekonomine klase. Tam tikrų skrydžių metu ir esant galimybei už papildomą kainą galima užsakyti aukštesnės klasės vietą lėktuve. Dėl kainos tikslintis agentūroje. Dažniausiai skrydžiai vykdomi Boeing, Aerobus ir McDonell Douglas modelių lėktuvais, vidutinėms (3-5 tūkst. km) arba ilgoms distancijoms (Karibai, Tailandas ir kt.).
Maitinimas orlaivyje. Užsakomųjų ir low-cost skydžių metu maitinimas lėktuve neįskaičiuotas į kelialapio kainą. Už papildomą mokestį skrydžio metu galite įsigyti užkandžių, gėrimų, kartais ir karštųjų patiekalų. Meniu ir kainų teiraukitės skrydžių palydovų.
Аptarnavimas orlaivyje. Skrydžio personalas neprivalo kalbėti Jūsų gimtąja kalba, tačiau užtikrinama, kad anglų kalba su jais susikalbėsite.
Skrydžio laikai. Prieš kelionę būtina pasitikrinti skrydžio laikus. Tai galite padaryti turizmo agentūroje. Laikus būtina pasitikslinti ir grįžtant iš atostogų. Informaciją Jums pateiks „Rainbow Tours“ atstovas arba ją rasite informaciniame stende/ segtuve viešbutyje. Skrydžio laikas tvirtinamas likus 24 valandoms iki skrydžio. Kai kuriais atvejais (dėl meteorologinių sąlygų, neleidžiančių vykdyti atitinkamo skrydžio, netikėtai atsiradusių skrydžių saugos trūkumų ir streikų, turinčių įtakos skrydį vykdančio oro vežėjo veiklos vykdymui ir pan.) net ir lėktuvo biliete nurodytas laikas gali būti pakeistas. Prašome sekti pakeitimus.
Oro vežėjo atsakomybė. Oro vežėjo atsakomybė nustatoma Konvencijos dėl tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais vežimais oru, unifikavimo, pasirašytos Varšuvoje 1929 m. spalio 12 d., 1955 m. Hagos Protokolo apie Konvencijos dėl tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais vežimais oru, unifikavimo, pasirašytos Varšuvoje 1929 m. spalio 12d., pakeitimą, 1999 m. gegužės 28 d. Monrealio Konvencijos dėl tam tikrų tarptautinio vežimo oru taisyklių suvienodinimo, 2002 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 889/2002, iš dalies pakeičiančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2027 dėl oro vežėjo atsakomybės nelaimingų atsitikimų atveju, ir 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 261/2004, nustatančio bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, numatyta tvarka.
Prireikus vežėjas be įspėjimo gal pasinaudoti atsarginiais vežėjais arba lėktuvais, pakeisti lėktuvo tipą, pakeisti ar praleisti nurodytas sustojimo vietas arba atlikti papildomus tarpinius nusileidimus.
Jeigu dingsta bagažas arba jis yra sugadinamas, keleivis atitinkamam oro vežėjui privalo raštu pateikti pareiškimą dėl įvykio. Pareiškimas dėl žalos registruotam bagažui turi būti pateiktas vežėjui iškart po to, kai keleivis sužinojo apie žalą. Dėl dingusio ar sugadinto bagažo turistas turėtų kreiptis į oro uosto bagažo tvarkymo tarnybą. Keleivis privalo užpildyti bagažo nesklandumų aktą PIR (ang. property irregularity report); pretenziją dėl dingusio/sugadinto bagažo pateikti kartu su savo įlaipinimo kortele ir iš oro uosto darbuotojo gautą patvirtinimą apie pretenzijos dėl bagažo užregistravimą.

Bagažas
Kiekvienas oro vežėjas savo taisyklėse nustato leidžiamą vežti bagažo kiekį ir jo dydį. Nuo 2 metų amžiaus kiekvienam keleiviui nemokamai leidžiama vežtis 15-20 kg registruoto bagažo ir 5 kg (55x20x40) rankinio bagažo. Už neregistruotą bagažą nei kelionės organizatorius, nei vežėjas atsakomybės neprisiima. Jei kelių asmenų daiktai vežami bendrame bagaže, vienas bagažo vienetas negali viršyti 32 kg.
Vežantis daugiau nei leidžiama bagažo, papildomai mokama už kiekvieną papildomą kilogramą. Nestandartinio bagažo (banglenčių, nardymo įrangos ir kt.) vežimas gali būti apmokestinamas papildomai. Mokesčių dydžiai priklauso nuo aviakompanijos taisyklių ir skrydžių trukmės. Į registruojamą bagažą nedėkite lengvai dūžtančių, gendančių, vertingų ir kelionės metu galinčių prireikti daiktų (pinigų, juvelyrinių dirbinių, vertybinių popierių, komercinių dokumentų, asmens dokumentų, vaistų, fotoaparatų, kitų elektronikos prietaisų). Atkreipkite dėmesį, kad oro vežėjo atsakomybė bagažo dingimo, sugadinimo ar vėlavimo atveju yra ribojama. Rankiniame bagaže draudžiama turėti pavojų keliančių daiktų (žirklių, peilių ir pan.). Draudžiamų vežti daiktų sąrašą nustato kiekvieno oro vežėjo taisyklės, informaciją apie tai galite rasti ir turistams įteikiamose pagrindinėse keleivių ir bagažo vežimo užsakomaisiais skrydžiais sąlygose.
Nuo 2006 m. lapkričio 6 d. visuose ES, taip pat Norvegijos, Šveicarijos, Islandijos oro uostuose įsigaliojo taisyklės, ribojančios pro saugumo patikros vietas įsinešamo skysčio kiekius. Taisyklės taikomos visiems keleiviams, vykstantiems iš ES oro uostų į visus paskirties oro uostus. Rankiniame bagaže leidžiama turėti tik nedidelius kiekius skysčių. Skysčiai turi būti atskiruose, sandariuose, ne didesniuose nei 100 mililitrų, indeliuose. Šiuos indelius reikia sudėti į vieną permatomą ir užsegamą, ne didesnį nei litro talpos, krepšelį. Išsamią informaciją apie naujas saugos taisykles rasite Tarptautinio Vilniaus oro uosto internetinėje svetainėje http://www.vno.lt/lt/duk/index.php.

Sporto inventoriaus gabenimas
Sporto inventorius, kuriam galioja specialios gabenimo orlaiviu sąlygos: banglentė, jėgos aitvaras, vandens slidės, nardymo įranga, dviratis, golfo reikmenys, meškerė.
Norint gabenti aukščiau išvardintą inventorių, būtiną įspėti agentūros darbuotoją, kuris turi informuoti organizatoriaus aviacijos skyrių, nurodydamas norimų vežtis daiktų matmenis, kiekį ir gauti patvirtinimą. Visa gabenama įranga turi būti supakuota specialiuose maišuose, svoris negali viršyti 32 kg. Jei į nardymo įrangos komplektą įeina deguonies balionai, jie privalo būti tušti ir tinkamai supakuoti. Viršijus leistiną bagažo svorį, imamas papildomas mokestis už viršsvorį.
Nei kelionių organizatorius, nei vežėjas neprisiima atsakomybės dėl valstybės, į kurią vykstama, oficialių institucijų ar tarnybų sprendimų/ veiksmų, susijusių su atitinkamos įrangos leidimu/ draudimu įvežti į šalį ir dėl to patirtų nuostolių.
Vykstant į slidinėjimo kelionę, keleivis gali vežtis vieną komplektą slidinėjimo įrangos (slidės, slidinėjimo batai ir lazdos arba slidinėjimo batai ir snieglentė) nemokamai.
Autobusinių kelionių metu keleivis gali turėti 20 kg bagažo.

Informacija kataloge
Turisto patogumui, kataloge pateikiama informacija apie papildomus mokesčius (mokestis už gultus, skėčius, rankšluosčius ir pan.). Atkreipiame dėmesį, kad kainos yra apytikslės, galiojančios katalogo išleidimo metu.